Z nami wybudujesz wymarzony dom

Doplata do budowy domow energooszczednych


W styczniu br. zakończono nabór banków w ofercie których ma pojawić się nowy program skierowany do osób fizycznych, dotyczący dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych. Program dopłat, przygotowywany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansuje budowę domów i mieszkań o niskim zapotrzebowaniu na energię ma on też wpłynąć na rozwój rynku technologii energooszczędnych, dając jednocześnie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Wsparcie polegające na częściowej spłacie kredytu bankowego będą mogły otrzymać osoby budujące domy jednorodzinne oraz osoby kupujące od deweloperów domy jednorodzinne i mieszkania w domach wielorodzinnych. Wysokość dopłaty będzie uzależniona od rocznego zapotrzebowania budynku na energię do ogrzewania i wentylacji oznaczonego jako Qh,nd. Budując dom pasywny (NF15) inwestor może otrzymać nawet do 50 tys. złotych brutto, natomiast budując dom energooszczędny (NF40) wysokość dofinansowania będzie wynosić do 30 tys. złotych brutto. Dodajmy, że tzw. dom pasywny zużywa rocznie tylko 15 kWh/m2 (Qh,nd =15kWh/m2rok), a dom energooszczędny 40 kWh/m2 (Qh,nd =40kWh/m2rok). Aby otrzymać kredyt trzeba będzie przedstawić w banku projekt budowlany, spełniający określone przez NFOŚiGW wymogi programu. Dofinansowanie zostanie przekazane inwestorom dopiero po zakończeniu budowy tylko w przypadku gdy nieruchomość będzie spełniała założone wcześniej wymagania dotyczące ochrony cieplnej. Budynek będzie musiał posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej, wystawione przez uprawnione do tego osoby i potwierdzające jego energooszczedność. W przypadku nie osiągnięcia przez nieruchomość planowanego wcześniej standardu NF15, dotacja może być obniżona do poziomu przewidzianego dla NF40, natomiast w przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF40, dotacja nie zostanie udzielona. Warunkiem niezbędnym do otrzymania dofinansowania jest zaciągnięcie kredytu w banku i zakończenie budowy w terminie do trzech lat od dnia podpisania umowy kredytu. Ponadto wysokość kwoty kredytu musi być wyższa od kwoty wnioskowanej dotacji. Zestaw wymagań technicznych, które muszą spełniać budynki realizowane w ramach programu oraz inne szczegółowe informacje dotyczące dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych, dostępne pod adresem:
www.nfosiw.gov.pl


This template downloaded form free website templates